Kvalitet

  • ISO 9001 certifierade sedan 2013
  • Vi arbetar med ständiga förbättringar
  • Kontinuerlig utbildning av personal i kvalitet
  • Tillämpar 7 quality tools
  • Levererar PPAP vid behov
  • Avvikelsehantering enligt 8D principen
  • Projektstyrd beredning med full dokumention och spårning
  • Lean arbete

Se vår Kvalitetspolicy