Kvalitetspolicy

1. Vårt viktigaste mått på kvalitet är att våra Kunder alltid skall känna fullt förtroende för Gemato som leverantör av svarvade och frästa produkter. För att uppnå det, krävs engagemang på alla nivåer för ständig förbättring och vidareutveckling av befintliga, produkter, rutiner och arbetssätt. 

2. Vi skall göra rätt från början och leverera rätt produkt  och tjänst i rätt tid till rätt pris.

3. Allt arbete som vi utför skall ske i enlighet med gällande författningskrav, standarder, normaler- och Kundkrav.

4. Allt arbete som vi utför skall ske i enlighet med gällande författningskrav, standarder, normaler- och Kundkrav.