Gemato

Gemato Finmekaniska AB är ett väletablerat företag som inriktar sig på skärande bearbetning.  Vi är en mekanisk verkstad i tredje generation med modern maskinpark och kompetent personal. Företaget har hög servicekänsla med stort fokus på kund.

Vårt mål är att uppnå kundens oförutsedda och förutsedda behov och förväntningar.

Välkommen med en förfrågan!

Några av våra samarbetspartners